The BRidge Chapter Holland presents:

HARLEY Heteren Happening

HARLEY Heteren Happening

Big Rivers Heteren Harley Davidson

2e pinksterdag

20 mei 2024

BIG-RIVERS

HARLEY-DAVIDSON

Muskushouwsestraat 32 6666 MC Heteren

Harley Heteren Happening Big Rivers Harley Davidson

GRATIS TOEGANG

MARKT

DEMORIDES

SPRINGKUSSEN

Harley Heteren Happening Big Rivers Harley Davidson

FOOD

DRINKS

LIVE MUZIEK

HAPPENING DETAILS

Locatie

Harley Heteren Happening Big Rivers Harley Davidson

Big-Rivers Harley-Davidson

Muskushouwsestraat 32

6666 MC Heteren

Live ON STAGE:

Harley Heteren Happening Big Rivers Harley Davidson 69 comeback

Live ON STAGE:

Wanneer?

Harley Heteren Happening Big Rivers Harley Davidson

20 mei 2024 / 2e Pinksterdag

Start 12:00 uur

Eind 18:00 uur

Veilige Motor Parking Alle Merken Zijn Welkom !

Harley Heteren Happening 2023 aftermovie

Organistatie:

Harley Heteren Happening Big Rivers Harley Davidson The bridge chapter Holland HOG

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Harley Heteren Happening Big Rivers Harley Davidson
Harley Heteren Happening Big Rivers Harley Davidson Gemeente Overbetuwe
Harley Heteren Happening Big Rivers Harley Davidson Porsche centrum Gelderland

CONTACT:

Harley Heteren Happening Big Rivers Harley Davidson

Vragen over het event en/of kraamhuur

info@harleyheterenhappening.nl

White Facebook Logo Social Media Icon
Flat Fill Twitter Icon
Black Instagram Logo

Evenementreglement Harley Heteren Happening


Dit evenementreglement is van toepassing op een ieder die aanwezig is op het evenemententerrein.


 • Risico/ instemmen met reglement

Door op het besloten terrein aanwezig te zijn stemt een bezoeker in met de in het reglement aangegeven regels. Aanwezigheid is voor eigen risico. The Bridge Chapter Holland en/of Big Rivers Harley Davidson kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Bij het niet naleven van dit reglement kan de toegang tot het Evenement voor de betreffende dag of het gehele Evenement worden ontzegd.


 • Geen drugs

Op het Harley Heteren Happening evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving volledig van kracht. Het gebruik en in het bezit hebben van Soft- en Harddrugs is verboden en bij constatering dient u het terrein te verlaten. Bij handel in drugs wordt men overgedragen aan de politie.


 • Geen wapens, vuurwerk en gevaarlijke voorwerpen

Wapens genoemd in de Wet wapens en munitie evenals vuurwerk, brandgevaarlijke en explosieve stoffen zijn niet toegestaan. Voorwerpen, die volgens het oordeel van de beveiliging gevaarlijk {kunnen} zijn, mogen het evenemententerrein niet op.


 • Geen eigen consumpties

Het meebrengen van eigen consumpties is verboden. Glas zal worden ingenomen. Het is toegestaan 1 plastic flesje a 250 ml water bij zich te hebben.


 • Afrekenen consumpties

Afrekenen van eten en drinken gebeurd met muntjes, de muntjes zijn alleen gedurende de dag van het evenement geldig en niet inwisselbaar voor geld of te gebruiken op een andere editie van het evenement.


 • Geen alcohol < 18 jaar

Het is niet toegestaan om alcoholhoudende dranken te nuttigen en / of in bezit te hebben onder de leeftijd van 18 jaar. Ook het verstrekken van alcoholhoudende dranken aan een persoon onder de 18 jaar is uitdrukkelijk verboden. Degene die zich hier niet aan houden dienen het evenemententerrein te verlaten en zullen geen toegang meer krijgen tot het evenemententerrein. .


 • Geen verkoop en promotie van goederen en /of diensten

Het is niet toegestaan om (buiten de toestemming van de organisatie) goederen en /of diensten in welke hoedanigheid dan ook te verkopen dan wel te promoten op het evenemententerrein. Na waarschuwing zal men, bij niet nakomen, van het terrein worden verwijderd.


 • Geen provocerende kledingstukken dragen

Kledingstukken, die provocerend kunnen werken voor bepaalde groepen, worden niet toegestaan. Dit geldt ook voor uitingen van bij wet verboden motorclubs en colors. Dit ter beoordeling van de beveiliging en door de organisatie aangestelde toezichthouders, herkenbaar aan hun oranje veiligheidsvestje.


 • Geen ongewenst gedrag

Vechten, geweldpleging, diefstal, handtastelijkheden, overmatig drankgebruik. opruiing, provocatie, wildplassen, discrimineren, mishandeling, intimidatie. jezelf en of anderen in gevaar brengen of kunnen brengen is niet toegestaan, dit ter beoordeling van de beveiliging.


 • Strafbare feiten

Bij strafbare feiten wordt men te allen tijde overgedragen aan de Politie en wordt er namens The Bridge Chapter Holland aangifte gedaan.


 • Legitimatie en onderzoek aan kleding en tassen

Legitimatie op verzoek van de Beveiliging is voor een ieder verplicht. Op verzoek van de Beveiliging is men verplicht mee te werken aan een onderzoek aan kleding en tassen.


 • Motor stallen

Het stallen van je motor gaat geheel op eigen risico. Bij binnenkomst krijg je een polsbandje met een nummer en een zelfde bandje voor je motor. Bij het verlaten van het terrein moeten beide bandjes matchen, het bandje van de motor wordt door een medewerker van The Bridge Chapter Holland aangebracht.


 • Overige bepalingen

Aanwijzingen en/of opdrachten gegeven door of namens The Bridge Chapter en/of Big Rivers Harely Davidson dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd.